iOS10+ Android 7+ Chrome Safari Edge Firefox
 

Använd Typing Master i läroanstalt

Vi erbjuder skolorna möjligheten att prova på TypingMaster helt gratis för tre månaders tid. Under denna provperioden är alla våra undervisningsredskap och spel till ert fulla förfogande.

Gratis pilot

Skaffa Typing Master hem

Med Typing Master studerar du typing-metoden var som helst och när som helst. Med programmets mångsidiga övningar hålls motivationen uppe.

Hemanvändare