för organisationer
Gratis demo
Gratis demo
Beställ
Support

Gratis demo

Avancerad skrivträning

TypingMaster Pro för Windows är en professionell programvara för skrivträning med touch-metoden, och erbjuder ett antal avancerade funktioner riktade mot institutionella kunder.

TypingMaster är väl anpassat till användning i nätverksmiljö och erbjuder mångsidiga rapportmöjligheter. I kombination med det låga licenspriset gör det TypingMaster Pro till det mest attraktiva alternativet för skolor och företag.

Beroende på vilken kurs man väljer tar det bara 6-10 timmar att lära sig fingersättningen så bra att man kan börja dra praktisk nytta av de nya kunskaperna. Inom några dagar börjar den effektiva skrivtekniken att bli naturlig och undermedveten.

Programmets funktioner

Avancerat studiematerial

Mångsidiga övningar
Tangentbordsträning, repetitionsövningar, skrivprov och spel leder dig genom inlärningsprocessen.

Dynamisk repetition
TypingMaster analyserar studenternas färdigheter kontinuerligt under övningarnas gång, och skräddarsyr övningsmaterial efter var och ens speciella behov.

Tilläggskurser
Efter den omfattande grundkursen i fingersättning kan du Vässa dina färdigheter för affärslivet eller desktop publishing med hjälp av tilläggskurser i användning av specialtecken och det numeriska tangentbordet.

Professionella skrivprov
Anpassningsbara skrivprov ger noggranna och värdefulla mått på studenternas skrivkunskaper. Efter varje prov kan du skriva ut en rapport.

Nätverksfunktioner

Full nätverksanpassning
TypingMaster är enkelt att installera och bekvämt att använda i alla vanliga lokala nätverk.

Fleranvändarstöd
TypingMaster kan lagra personliga studieprofiler för tusentals användare. Varje användare kan logga in från vilken nätverksansluten arbetsstation som helst.

Avancerade verktyg för användarhantering
TypingMaster Manager ger dig centraliserad databashantering av användare och arbetsstationer, flera olika rapportmöjligheter, och verktyg som underlättar administration.

 

Mer information för skolor
Mer information för företag