iOS10+ Android 6+ Chrome Safari IE11 Edge Firefox
 

Använd Typing Master i läroanstalt

Typing Master bjuder på upp till 20 timmar av roliga och färggranna övningar, som gör vem som helst till en riktig typing- mästare.

Skolor och företag

Skaffa Typing Master hem

Med Typing Master studerar du typing-metoden var som helst och när som helst. Med programmets mångsidiga övningar hålls motivationen uppe.

Hemanvändare